Transformatie

De Schorskevers: als larven geboren tussen bast en hout vormen zij al etend paden totdat ze, in hun volwassen vorm, het labyrint verlaten. Hun labyrinten vind je meestal op dode iepentakken. Die iepen kunnen namelijk die keverbezoekjes vaak niet navertellen.

De Nasca: als mensen geboren tussen zee en gebergte vormden zij 500 km² aan labyrinten en lijnen. Afgezien van de toeristen is de hoogvlakte nu dood en verlaten. Laten we maar hopen dat ook die Nasca hun volwassen vorm hebben bereikt….