Shoppen

1900 : In Scheveningen wordt de 1e binnenhaven gegraven. Het zand wordt in het zuidelijk duingebied gestort. Lekker handig, lekker dichtbij.
1929 : Er zijn problemen met de Haagse huisvuilverwerking.Het afval wordt gebruikt om de duinen op te hogen. Lekker handig, lekker dichtbij.
1933: het duingebied wordt een park met paden aangelegd met bomen en heesters.
1940-1945: Het gebied wordt onderdeel van de Atlantikwall. De Duitsers bouwen er bunkers.
1996: De duinen heten inmiddels Westduinpark en worden tot natuurgebied verklaard.
2002: Sommige kavels worden gestript. Ze liggen vol verteerde huisraad.
2008-2018: De natuur moet terugkeren naar de duinen. Schotse Hooglanders worden uitgezet en er komt meer zand om te stuiven.
2019: Westduinpark/ de Haven ….een cruise terminal? Wie weet wat de toekomst brengt…..

*Intussen winkelt Het Labyrinth in dit duingebied vol fantastische schatten!