Bestemming

Een hand schildert blauwe vogeltjes op een kom. Een hand stapelt kommen onderin het ruim van een schip. Het schip gaat op weg naar de Nederlanden. Maar het schip vergaat voor de oostkust van Zuid-Afrika. 2010: Een hand vindt een scherf met een blauw vogeltje. Een blauw vogeltje vliegt in het ruim van een zilveren “vogel”naar Nederland. Het vindt zijn bestemming op deze woordgever. Om het woord te geven aan stemmen, die soms ook lang en ver moeten reizen. (ook al doen ze er waarschijnlijk geen 400 jaar over!)

China 16e en 17e Eeuw: export porselein, bekend als kraakporselein, werd in grote getale door het VOC naar Europa gehaald. Ballast en koopwaar tegelijk. Kommen met vogeltjes erop werden “kraaikoppen” genoemd.